Notice (8): Undefined variable: status [ROOT/plugins/Lms/src/Template/Cell/GuestCansee/display.php, line 16]
Notice (8): Undefined variable: status [ROOT/plugins/Lms/src/Template/Cell/GuestCansee/display.php, line 16]
Notice (8): Undefined variable: status [ROOT/plugins/Lms/src/Template/Cell/GuestCansee/display.php, line 17]
آزمون آزمون 1 دوره اول تدبر(4 سوره مدنی)
Notice (8): Undefined variable: status [ROOT/plugins/Lms/src/Template/Cell/GuestCansee/display.php, line 16]
Notice (8): Undefined variable: status [ROOT/plugins/Lms/src/Template/Cell/GuestCansee/display.php, line 16]
Notice (8): Undefined variable: status [ROOT/plugins/Lms/src/Template/Cell/GuestCansee/display.php, line 17]
آزمون آزمون 2 دوره اول تدبر(4 سوره مدنی)
بخش اول: مقدمات + تدبر در سوره منافقون / جلسه 6: کشف ارتباط بین آیات و سیاق بندی سوره منافقون

کیفیت مناسب

توضیحات:
در این جلسه درباره مرحله دوم و سوم تدبر یعنی کشف ارتباط بین آیات و سیاق بندی سوره، توضیحاتی بیان شده و این مراحل در سوره منافقون به عنوان یک نمونه، پیاده سازی می شود.