‌‌
توجه: جهت آشنایی بیشتر با مباحث و فضای دوره و نحوه ارائه دروس، بر روی جلسات 6 و 7 از درس اول کلیک کنید تا بخشی از محتوای این دروس را مشاهده کنید.
‌‌توضیحات کامل درباره این دوره و نحوه گذراندن آن در دکمه «نمایش توضیحات» نوار پایین و لیست دروس این دوره نیز در دکمه «لیست دروس» آمده است.
بعد از مطالعه موارد فوق از طریق دکمه «ثبت نام» در نوار پایین، اقدام به ثبت نام در این دوره نمایید.